maty

Květnová schůze rady města

Včera (22.5.2024) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města rozhodla neposkytnout dotaci Slezské diakonii na projekty ARCHA Třinec a BETHEL Třinec – spolufinancování nákladů na sociální služby. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu za rok 2023. Rada města schválila opakované nabídkové řízení na prodej pozemků ve …

Květnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Dubnová schůze rady města

Včera (18.4.2024) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila poskytnutí dotace společnosti Společně, o.p.s., na provoz kontaktního místa pro seniory Senior Point Nový Jičín. Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje objektu na ulici Beskydská 176 v Novém Jičíně – Žilině. Rada města schválila zveřejnění záměru prodeje objektu bývalé požární zbrojnice …

Dubnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Dubnová schůze rady města

Včera (3.4.2024) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín. Rada města rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní školy Dlouhá 56. Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu výtahů v …

Dubnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Březnová schůze rady města

Včera (20.3.2024) proběhla březnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila přijetí dotace ve výši 4,5 milionů korun na podporu poskytování sociálních služeb organizační složkou ProSenior. Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 59 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava na zakoupení zásahových oděvů pro dobrovolné záchranáře ČČK. Rada města …

Březnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Březnové zasedání zastupitelstva města

Dnes (11.3.2024) proběhlo březnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuálních dotací na financování nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb – azylového domu Charitě Nový Jičín a sociální rehabilitace RÚT Slezské diakonii. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2023. Zastupitelstvo …

Březnové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Únorová schůze rady města

Včera (14.2.2024) proběhla únorová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila poskytnutí daru spolku České centrum signálních zvířat, z. s. na úhradu nákladů spojených s činností spolku. Rada města schválila poskytnutí dotace ústavu JINAK z.ú. na provoz sociální služby Podpora samostatného bydlení v Novém Jičíně. Rada města schválila přijetí daru společnosti Veolia …

Únorová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Lednová schůze rady města

Dnes (17.1.2024) proběhla lednová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila vyhlášení dotačního programu na podporu dostupnosti stomatologickém péče ve městě Nový Jičín na léta 2024 – 2025. Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Výstavba parkovišť v Novém Jičíně s předpokládanou hodnotou 5,6 milionů korun bez DPH. Jedná se o vybudování podélného …

Lednová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Prosincová schůze rady města

Dnes (13.12.2023) proběhla prosincová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu oprav uvolněných bytů za období 2020 – 2023 (opraveno 107 bytů v hodnotě 28 milionů korun) a rozhodla pokračovat v agendě oprav uvolněných bytů i v dalším období 2024 – 2027. Rada města schválila cenu tepla …

Prosincová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Prosincové zasedání zastupitelstva města

Včera (11.12.2023) proběhlo prosincové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2025 – 2028. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu obchodních podílů ve společnosti Nové Slunce s.r.o. Zastupitelstvo města vydalo nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku …

Prosincové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Listopadová schůze rady města

Dnes (22.11.2023) proběhla listopadová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu na úseku životního prostředí za rok 2022. Rada města schválila podání návrhu na změnu názvu autobusové zastávky „Nový Jičín, Bludovice, samoobsluha“ nově na „Nový Jičín, Bludovice, Fojtství“. Rada města schválila smlouvu o závazku veřejné služby k …

Listopadová schůze rady města Pokračovat ve čtení »