Lednová schůze rady města

Dnes (17.1.2024) proběhla lednová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila vyhlášení dotačního programu na podporu dostupnosti stomatologickém péče ve městě Nový Jičín na léta 2024 – 2025.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Výstavba parkovišť v Novém Jičíně s předpokládanou hodnotou 5,6 milionů korun bez DPH. Jedná se o vybudování podélného stání u křižovatky ulic Vančurova a K. Čapka a vybudování nového parkoviště nad objektem Obvodního oddělení Policie ČR.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Obnova školního hřiště u ZŠ Komenského 66 v Novém Jičíně, s předpokládanou hodnotou 25,6 milionů korun bez DPH.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na nákup multifunkčního komunálního vozidla pro letní a zimní údržbu komunikací pro Technické služby s předpokládanou hodnotou 8,8 milionů korun bez DPH.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování studie tělocvičny s hrací plochou 40 x 20 m pro ZŠ Tyršova.

Rada města souhlasila s přijetím dotace pro příspěvkovou organizaci Městské kulturní středisko Nový Jičín ve výši 4 743 000 Kč na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji pro rok 2024.

Rada města vzala na vědomí zapojení města do dotačních programů Podpora turistických informačních center a Podpora technických atraktivit vyhlášených Moravskoslezským krajem.

Rada města schválila přijetí neinvestičního příspěvku z Česko – německého fondu budoucnosti ve výši 250 000 Kč na realizaci projektu Sanace čestných hrobů na městském hřbitově v Novém Jičíně.

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč Spolku SMÍCHULE na vybavení Rodinného centra Provázek v Novém Jičíně.

Rada města schválila poskytnutí individuální dotace Horolezeckému oddílu Nový Jičín, z.s., na akci Alpicross 2024 (10 000 Kč) a na provoz a údržbu bouldrové stěny (15 000 Kč).

Rada města vzala na vědomí plán akcí Návštěvnického centra Nový Jičín a plán zahraničních vztahů na rok 2024.

Rada města stanovila sazby za pronájem prodejních zařízení (dřevěných stánků) na akcích konaných na Masarykově náměstí v roce 2024 a sazby účastnických poplatků pro prodejce na akcích pořádaných Návštěvnickým centrem Nový Jičín.

Rada města schválila vyhlášení nabídkového řízení na prodej objektu na ul. Beskydská 176 v Novém Jičíně – Žilině.

Rada města schválila vyhlášení nabídkového řízení na prodej objektu bývalé hasičské zbrojnice na ul. Beskydská v Novém Jičíně – Žilině.

Rada města vzala na vědomí informaci o podaném návrhu na zrušení opatření obecné povahy – změny č. 7 územního plánu města Nový Jičín.

Rada města souhlasila se zapojením města do celorepublikové kampaně Do práce na kole 2024.

Rada města schválila Plán zlepšování v rámci agendy Zdravé město Nový Jičín a MA21 pro rok 2024 a hodnoticí zprávu projektu Zdravé město a MA21 za rok 2023.