Březnové zasedání zastupitelstva města

Dnes (11.3.2024) proběhlo březnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuálních dotací na financování nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb – azylového domu Charitě Nový Jičín a sociální rehabilitace RÚT Slezské diakonii.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2023.

Zastupitelstvo města schválilo upravu výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města schválilo bezúplatné nabytí pozemků v lokalitě Pod Skalkou od Státního pozemkového úřadu, které mají do budoucna sloužit jako veřejné prostranství (veřejná zeleň) a plocha pro vybudování suché retenční nádrže (poldru) pro odvodnění lokality určené pro výstavbu rodinných domů.