Dubnová schůze rady města

Včera (3.4.2024) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky Parkoviště a cyklostezka ve sportovním areálu Nový Jičín.

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky Stavební úpravy kuchyně a jídelny Základní školy Dlouhá 56.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na výměnu výtahů v bytových domech Luční 2, 3, 4.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci Revitalizace