Květnová schůze rady města

Včera (22.5.2024) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města rozhodla neposkytnout dotaci Slezské diakonii na projekty ARCHA Třinec a BETHEL Třinec – spolufinancování nákladů na sociální služby.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Obecního živnostenského úřadu za rok 2023.

Rada města schválila opakované nabídkové řízení na prodej pozemků ve zbývající části průnyslové zóny na ul. Propojovací.

Rada města schválila Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích, přičemž důvodem úpravy je zakotvení bezplatného stání v době konání Pivobraní a slavnosti města.

Rada města jmenovala s účinností od 1. 8. 2024 ředitelem Základní školy Tyršova Mgr. Gustava Žídka.

Rada města schválila poskytnutí dotace spolku SK Straník, z.s., na spolufinancování nákladů dětské a juniorské taneční skupiny TST na Mistrovství Evropy v Chorvatsku.

Rada města schválila poskytnutí dotace spolku Klub vojenské historie FENIX – Nový Jičín na organizaci akce Branný den.

Rada města schválila poskytnutí daru Střední škole a Vyšší odborné škole Kopřivnice na organizaci akce Dny profesí.

Rada města schválila poskytnutí dotace Okresnímu fotbalovému svazu Nový Jičín na projekt Liga mistrů mládeže.

Rada města schválila poskytnutí dotace Petře Saksa Pístecké na přípravu a účast na mistrovství světa v latinsko-amerických tancích 2024.

Rada města vzala na vědomí Zprávu o stavu na úseku životního prostředí za rok 2023.

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na rekonstrukce kuchyní Základní školy a Mateřské školy Jubilejní (8,88 mil. Kč na pracoviště Jubilejní a 13,96 mil. Kč na pracoviště Dlouhá)

Rada města vzala na vědomí proplacení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 943 tis. Kč na projekt Autobusová zastávka Požární zbrojnice v ŽIlině u Nového Jičína.

Rada města schválila uzavření kupní smlouvy na nákup míchacího kotle do školní jídelny Základní školy Tyršova.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci zahrady Mateřské školy Jiráskova.

Rada města schválila výběr zhotovitele na veřejnou zakázku Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na realizaci stavby Parkoviště na ul. Dlouhá (podél komunikace vlevo nahoru).

Rada města schválila přijetí dotace ve výši 400 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na architektonickou soutěž na Víceúčelovou sportovní halu v Novém Jičíně.

Rada města schválila pronájem volných nebytových prostor na ulici Resslova (bývala prodejna potravin) a 5. května (prodejna sportovního oblečení).

Rada města schválila nový ceník vstupného a nájemného v areálu krytého bazénu se sportovní halou od 1. 7. 2024 (venkovní bazén od 1. 6. 2024).