Březnová schůze rady města

Včera (20.3.2024) proběhla březnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila přijetí dotace ve výši 4,5 milionů korun na podporu poskytování sociálních služeb organizační složkou ProSenior.

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 59 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava na zakoupení zásahových oděvů pro dobrovolné záchranáře ČČK.

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč spolku ITY z.s. na financování provozních výdajů spojených s poskytováním sociální služby – odlehčovací služby.

Rada města rozhodla o podání žádostí o dotace obcím v ORP Nový Jičín na spolufinancování sítě sociálních služeb.

Rada města rozhodla o podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci oslav výročí mezinárodní spolupráce města Nový Jičín se zahraničními partnerskými městy.

Rada města schválila smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění provozu Cyklobusu Beskydy v letech 2024 – 2026.

Rada města stanovila výši úplaty za vzdělávání v mateřských školách a školních družinách, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.

Rada města jmenovala konkursní komisi pro konkursní řízení na místo ředitele Základní školy Tyršova.

Rada města schválila termín konání Slavnosti města Nový Jičín v termínu 5. – 6. 9. 2025.

Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prostor Staré pošty (kavárny).

Rada města schválila udělení ocenění Úspěšný sportovec města Nový Jičín za rok 2023.

Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč společnosti Janáčkův máj, o.p.s. Na Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Rok české hudby 2024 (symfonický koncert – světová česká hudba).

Rada města schválila přijetí dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 5,5 milionů korun na projekt VO EFEKT 2023 – modernizace veřejného osvětlení.

Rada města rozhodla o změně termínu realizace projektu Zpřístupnění věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie Nový Jičín z roku 2024 na rok 2025.

Rada města vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace ve výši 1 milion korun na projekt Autobusová zastávka Požární zbrojnice v Žilině u Nového Jičína, který město realizovalo v roce 2023.

Rada města schválila podání žádostí na projekt Prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok – Životice u NJ.

Rada města rozhodla o výběru varianty řešení tělocvičny Základní školy Tyršova s herní plochou 24 x 15 m.

Rada města schválila uzavření smlouvy o provozování bikesharingu (sdílených jízdních kol) v Novém Jičíně na období 2. 4. – 1. 12. 2024.

Rada města schválila rozšíření revitalizace domu Suvorovova 152 o zateplení fasády (spolu s výměnou oken).

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně.

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky Obnova školního hřiště u Základní školy Komenského 66.

Rada města rozhodla o výběru zhotovitele veřejné zakázky Výstavba parkovišť na ul. Vančurova.

Rada města schválila uzavření kupních smluv na dodání dvou vozidel pro organizační složku ProSenior.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na veřejnou zakázku Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín.

Rada města rozhodla o zahájení projektu Energetické úspory domu U Jičínky 25.

Rada města schválila vydání Řádu veřejného pohřebiště města Nového Jičína.

Rada města rozhodla zadat veřejnou zakázku na sdružené služby dodávek elektřiny a plynu pro město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace na období 2025 – 2026 nákupem na komoditní burze PXE.