ODStraníme!

Bývalý J-klub

Budeme jednat s vlastníkem objektu o podmínkách možného výkupu a následného odstranění nevyužívaného objektu na křižovatce ulic Vančurova a Palackého. Přilehlé sídliště Vančurova se potýká s nedostatkem parkovacích míst pro automobily. Koncepce statické dopravy navrhla na této ploše vybudování parkoviště. Budeme tedy usilovat o posílení kapacit pro parkování v této oblasti.

Brána se vstupem do sportovního areálu

Součástí zastavovací studie revitalizace sportovního areálu na ul. U Stadionu je i nové řešení přístupu a příjezdu do tohoto areálu. Součástí koncepce je i odstranění stávajícího oplocení, bran a objektu bývalé vrátnice, změna dopravního napojení, nové řešení vstupu a vjezdu včetně parkovacích míst.

Objekty ve sportovním areálu

Fotbalová tribuna, objekt kuželny, šaten, kiosku a bývalého zázemí pro nafukovací tenisovou halu ve sportovním areálu

Nová multifunkční sportovní hala Jičínka, která je navržena v zastavovací studii revitalizace sportovního areálu na ul. U Stadionu, má být vybudována na místě dnešní fotbalové tribuny a asfaltových hřišť. Součástí budou i šatny a další nezbytné zázemí pro sportovce. Prostory kuželny mají nově vzniknout v hale pro úpolové sporty, která má vyrůst v prostoru stávajících spodních tenisových kurtů. Zde se má také nacházet sociálně – provozní objekt, jehož součástí má být WC, sprchy, šatny a prostory pro uskladnění sportovního vybavení. Dále dojde k vybudování multifunkčního hřiště a nezbytných parkovacích ploch s vjezdem z ulice Jiráskova. Z těchto důvodů budou odstraněny stávající objekty nacházející se ve sportovním areálu.

Družstevník

Budeme usilovat o výkup objektu Družstevník, jeho odstranění a revitalizaci tohoto území v centru města – vysazení zeleně, parkové úpravy, rozšíření mobiliáře.

přístavba Hotelu Praha

Objekt byl postaven jako školské zařízení a z hlediska statiky, dispozic a kapacity osob či možné hlukové zátěže vzhledem k okolní zástavbě není vhodný pro kulturní účely. Vzniklé ploše nalezneme vhodné využití. Po zpracování analýzy potřeb města budeme hledat jiné vhodné místo pro vybudování kulturního zařízení

Zadní část objektu Slovanská 3

Základní škola Tyršova se dlouhodobě potýká s nedostatečnou kapacitou tělocvičny, proto využívá i prostory mimo objekt školy. V bezprostřední blízkosti školy se nachází objekt Slovanská 3, který je tvořen historickou budovou nacházející se v uliční části, a zadním traktem umístěným ve dvorní části. Navrhujeme odstranit tuto zadní část objektu a v tomto uzavřeném prostoru vybudovat novou tělocvičnu pro základní školu, která bude splňovat parametry pro školní vyučování i pro využití na mimoškolní aktivity. Potřebné zázemí (sprchy, šatny, sklady) by se pak nacházely v původní budově Slovanská 3, rekonstruované pro tento účel.