Červnové zasedání zastupitelstva města

Včera (10.6.2024) proběhlo červnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací v rámci programu na podporu občanů v pobytových sociálních zařízeních.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací v rámci programu na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální pro rok 2024.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu domácí hospicové péče pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín.

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2023.

Zastupitelstvo města schválilo prodej objektu bývalé požární zbrojnice na Kojetíně.

Zastupitelstvo města schválilou zavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací k tribuně atletického a fotbalového stadionu od Tělovýchovné jednoty Nový Jičín.

Zastupitelstvo města schválilo pojmenování nových ulic v lokalitě Pod Skalkou (III. etapa) – Na Bochetě a Pivovarská.

Zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín, jehož obsahem je změna funkčního využití přístavby Hotelu Praha z multifunkčního kulturního zařízení města na smíšenou funkci.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu jednorázových sportovních akcí pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu jednorázových akcí v oblasti volného času pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2025.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení programu na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadsních vod.

Zastupitelstvo města rozhodlo o provádění pravidelné údržby porostu v nezbytně nutném rozsahu kolem všech mostních objektů v majetku města na sousedních pozemcích.

Zastupitelstvo města schválilo směnu pozemků mezi městem Nový Jičín (pozemek určený k podnikání nad areálem Pela na ul. Císařská) a společností ČSAD a.s. (část pozemku v areálu ČSAD sousedící se sportovním areálem města Nový Jičín).

Zastupitelstvo města schválilo navýšení finančních prostředků a rozložení víceletého financování rekonstrukce venkovního bazénu a zpracování studie Kulturního domu Nové Slunce.