administrator

Říjnová schůze rady města

Včera (18.10.2023) proběhla říjnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválilka smlouvu o závazku veřejné služby na sociální služby ProSenior s Moravskoslezským krajem na období 2024 – 2026. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Návštěvnického centra Nový Jičín za rok 2022 a zprávu z Novojičínských jarmarků za 1. pololetí 2023. …

Říjnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Dubnová schůze rady města

Včera (19.4.2023) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila ocenění nejlepších strážníků Městské policie Nový Jičín. Rada města schválila ocenění nositelů Jánského plakety – bezpříspěvkových dárců krve za roky 2021 a 2022. Rada města vzala na vědomí informaci o pořízení Územní studie lokality pro výstavbu bytových domů na ulici Bezručova. …

Dubnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

mimořádná dubnová schůze rady města

Dnes (5.4.2023) proběhla mimořádná schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. 🔵 Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvková organizace. 🔵 Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v objektu Mateřské školy na ulici Komenského v Novém Jičíně. 🔵 Rada města schválila výběr vítězného …

mimořádná dubnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Březnová schůze rady města

Včera (22.3.2023) proběhla březnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila poskytnutí peněžního daru na nákup výtvarných potřeb pro studenty Střední odborné školy EDUCA za účelem výmalby části dětského oddělení nemocnice v Novém Jičíně. Rada města schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu obcí na území ORP Nový Jičín na spolufinancování sítě …

Březnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Březnové zasedání zastupitelstva města

Včera (13.3.2023) proběhla březnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území města za rok 2022. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací na služby sociální prevence pro Charitu Nový Jičín, Jinak, z. ú. a Slezskou diakonii. Zastupitelstvo města zvolilo předsedu kontrolního výboru, chybějícího člena finančního výboru …

Březnové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Lednová schůze rady města

Včera (18.1.2023) proběhla lednová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města souhlasila s přijetím dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2023 pro Městské kulturní středisko Nový Jičín ve výši 4 551 000 Kč. Rada města jmenovala za zřizovatele dva členy školské rady při Základní škole Komenského 68. Rada města pověřila …

Lednová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Prosincová schůze rady města

Včera (21.12.2022) proběhla prosincová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila zahájení přípravy projektu „Obnova oken na radnici – I. etapa“ a podání žádosti o dotaci z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor Bašty městského opevnění mezi Městským kulturním …

Prosincová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Prosincové zasedání zastupitelstva města

Včera (19.12.2022) proběhlo prosincové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního výboru, kontrolního výboru a osadních výborů místních částí. Zastupitelstvo města schválilo aktualizovanou Siť sociálních služeb ORP Nový Jičín. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Nový Jičín na rok 2023. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programových dotací v oblasti sociální, sportovní, volnočasové, kulturní, zachování a …

Prosincové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Město nechalo zpracovat statický posudek k přístavbě hotelu Praha

Město Nový Jičín nechalo zpracovat stavebně – technický průzkum a statický posudek objektu přístavby Hotelu Praha. Z odborných závěrů vyplynulo mimo jiné mírné přetížení stropních panelů a statické nedostatky v objektu způsobující překročení povolené únosnosti. Na základě těchto závěrů a dalších odborných stanovisek bude město jednat o možném pokračování projektu vybudování kulturního domu či o …

Město nechalo zpracovat statický posudek k přístavbě hotelu Praha Pokračovat ve čtení »