administrator

Březnová schůze rady města

Včera (22.3.2023) proběhla březnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila poskytnutí peněžního daru na nákup výtvarných potřeb pro studenty Střední odborné školy EDUCA za účelem výmalby části dětského oddělení nemocnice v Novém Jičíně. Rada města schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu obcí na území ORP Nový Jičín na spolufinancování sítě …

Březnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Březnové zasedání zastupitelstva města

Včera (13.3.2023) proběhla březnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území města za rok 2022. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací na služby sociální prevence pro Charitu Nový Jičín, Jinak, z. ú. a Slezskou diakonii. Zastupitelstvo města zvolilo předsedu kontrolního výboru, chybějícího člena finančního výboru …

Březnové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Lednová schůze rady města

Včera (18.1.2023) proběhla lednová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města souhlasila s přijetím dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2023 pro Městské kulturní středisko Nový Jičín ve výši 4 551 000 Kč. Rada města jmenovala za zřizovatele dva členy školské rady při Základní škole Komenského 68. Rada města pověřila …

Lednová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Prosincová schůze rady města

Včera (21.12.2022) proběhla prosincová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila zahájení přípravy projektu „Obnova oken na radnici – I. etapa“ a podání žádosti o dotaci z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji. Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor Bašty městského opevnění mezi Městským kulturním …

Prosincová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Prosincové zasedání zastupitelstva města

Včera (19.12.2022) proběhlo prosincové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního výboru, kontrolního výboru a osadních výborů místních částí. Zastupitelstvo města schválilo aktualizovanou Siť sociálních služeb ORP Nový Jičín. Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Nový Jičín na rok 2023. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programových dotací v oblasti sociální, sportovní, volnočasové, kulturní, zachování a …

Prosincové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Město nechalo zpracovat statický posudek k přístavbě hotelu Praha

Město Nový Jičín nechalo zpracovat stavebně – technický průzkum a statický posudek objektu přístavby Hotelu Praha. Z odborných závěrů vyplynulo mimo jiné mírné přetížení stropních panelů a statické nedostatky v objektu způsobující překročení povolené únosnosti. Na základě těchto závěrů a dalších odborných stanovisek bude město jednat o možném pokračování projektu vybudování kulturního domu či o …

Město nechalo zpracovat statický posudek k přístavbě hotelu Praha Pokračovat ve čtení »

Listopadová schůze rady města

Včera (30.11.2022) proběhla listopadová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města vyslovila souhlas se stavebními úpravami a poskytnutím náhrady za zhodnocení objektu v užívání Slezské diakonie na ulici Beskydská 142. Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej objektů v areálu bývalého pivovaru na ulici U Jezu. Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej domu na …

Listopadová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Listopadová schůze rady města

Dnes (9.11.2022) proběhla listopadová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 na financování provozu organizační složky ProSenior.  Rada města vydala nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v MHD Nový Jičín.  Rada města rozhodla o přípravě projektového …

Listopadová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Ustavující zasedání zastupitelstva města

Dne 24. 10. 2022 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ve volebním období 2022 – 2026. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města zvolilo starostou Stanislava Kopeckého (ANO), 1. místostarostou Ondřeje Syrovátku (Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN), 2. místostarostou Václava Dobrozemského (ODS), 3. místostarostou Jaroslava Perútku (KDU-ČSL). Zastupitelstvo města zvolilo dalšími členy …

Ustavující zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Koaliční smlouva podepsána

Zástupci ODS, ANO, Strany zelených (s Piráty, TOP 09 a STAN), a KDU-ČSL podepsali dnes (ve středu 19.10.) Koaliční smlouvu o spolupráci ve volebním období 2022-2026. ODS podle ní připadne pozice místostarosty. Funkci starosty bude zastávat Stanislav Kopecký z hnutí ANO, 1. místostarosty Ondřej Syrovátka ze SZ, 2. místostarosty Václav Dobrozemský z ODS 3. neuvolněného …

Koaliční smlouva podepsána Pokračovat ve čtení »