Mimořádná dubnová schůze rady města

Dnešní mimořádná schůze rady města jmenovala ředitelem Beskydského divadla, příspěvkové organizace, pana Bc. Jiřího Močičku, s účinností od 1. 7. 2023 na dobu neurčitou.