Březnová schůze rady města

Včera (22.3.2023) proběhla březnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila poskytnutí peněžního daru na nákup výtvarných potřeb pro studenty Střední odborné školy EDUCA za účelem výmalby části dětského oddělení nemocnice v Novém Jičíně.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu obcí na území ORP Nový Jičín na spolufinancování sítě sociálních služeb na Novojičínsku.

Rada města vydala nařízení města, který se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech v rámci městské památkové rezervace.

Rada města vzala va vědomí vzdání se funkce ředitelky Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvková organizace, ke dni 30. 4. 2023.

Rada města schválila ocenění Úspěšný sportovec města Nový Jičín za rok 2022.

Rada města zřídila Pracovní skupinu pro záchranu Hückelových vil, jmenovala její členy a stanovila rámcovou náplň činnosti.

Rada města vzala na vědomí rozsudek Okresního soudu v Novém Jičíně proti žalované VOP CZ, s.p. ve věci náhrady škody při stavbě útulku pro psy v Bludovicích, a vzala na vědomí podání odvolání městem v této věci.

Rada města vzala na vědomí plán rajónového čištění města Nový Jičín pro rok 2023.

Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej domu na ulici Dolní brána 26.

Rada města schválila navýšení cen vstupného a nájmu vnitřního plaveckého a relaxačního bazénu, sauny a venkovního bazénu.

Rada města schválila navýšení cen vstupného na veřejné bruslení a pronajmu ledové plochy zimního stadionu.

Rada města schválila přípravu projektového záměru demolice lávky do areálu střední školy v Žilině u Nového Jičína a rekonstrukci mostu Na Poříčí u čp. 53 v Žilině u Nového Jičína.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci mostu Dolní brána – U Grasmanky.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci veřejného osvětlení na ul. Smetanovy sady, Skalky, Štefánikova.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky rekonstrukce plynové kotelny Hotelu Praha.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na pořízení vozidla – hákového nosiče kontejneru s hydraulickým nakládacím jeřábem pro Technické služby města.

Rada města uzavření smlouvy o převzetí materiálově využitelného odpadu (plastů) se společností provozující skládku ve Vratimově.

Rada města schválila uzavření smlouvy o zajištění realizace výchovně terapeutického pobytu pro děti s omezenými příležitostmi.

Rada města vzala na vědomí studii Revitalizace Smetanových sadů v Novém Jičíně, schválila etapizaci přípravy tohoto projektu a rozhodla o zahájení projektové přípravy I. etapy „Zahrada za kaplí“ v roce 2023.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Přestavba domu Masarykovo nám. 26/15 (bývalý Bytový podnik města) na dům s byty.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče k veřejné zakázce Modernizace teplovodu Loučka 6 – I. etapa.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče k veřejné zakázce Skatepark v Novém Jičíně.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče k veřejné zakázce Elektrická akumulační rolba na úpravu ledové plochy zimního stadionu.

Rada města vzala na vědomí vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na akce Energetické úspory bytových domů Jičínská 272 a 275 v Loučce.