Dubnová schůze rady města

Včera (19.4.2023) proběhla dubnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila ocenění nejlepších strážníků Městské policie Nový Jičín.

Rada města schválila ocenění nositelů Jánského plakety – bezpříspěvkových dárců krve za roky 2021 a 2022.

Rada města vzala na vědomí informaci o pořízení Územní studie lokality pro výstavbu bytových domů na ulici Bezručova.

Rada města schválila příjetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt Podpora technických atraktivit v Novém Jičíně v roce 2023 a Podpora Turistického informačního centra Nový Jičín v roce 2023.

Rada města schválila udělení ocenění významným osobnostem z oblasti školství a sociální za rok 2022.

Rada města vzala na vědomí informaci o programu Novojičínského léta 2023.

Rada města schválila zadání veřejné zakázky na nákup plynu a elektřiny pro město Nový Jičín a jeho příspěvkové organizace na rok 2024.

Rada města schválila výsledky hospodaření a účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2022.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Stavební úpravy a opravy střešního světlíku a vzduchotechniky nad kuchyní Hotelu Praha.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Vybudování 3 objektových předávacích stanic v domech na ul. Pod Lipami.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Řemesla – dodávka nábytku a interiérového vybavení do učeben Základní školy Komenského 68.

Rada města vzala na vědomí Studii dopravního řešení okolí škol na ulici Dlouhá a rozhodla o zahájení projektové přípravy dvou etap.

Rada města vydala směrnici pro zadávání a realizaci veřejných zakázek.

Rada města schválila realizaci projektového záměru Krytý bazén Nový Jičín – rekonstrukce venkovního areálu.