Březnové zasedání zastupitelstva města

Včera (13.3.2023) proběhla březnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území města za rok 2022.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací na služby sociální prevence pro Charitu Nový Jičín, Jinak, z. ú. a Slezskou diakonii.

Zastupitelstvo města zvolilo předsedu kontrolního výboru, chybějícího člena finančního výboru a dva nové členy osadního výboru Loučka.

Zastupitelstvo města schválilo úpravu odměn neuvolněným členům zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města vydalo Změnu č. 7 Územního plánu Nový Jičín.

Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vyhodnocení akčního plánu Strategického plánu rozvoje města na období 2021 – 2022 a schválilo akční plán na období 2023 – 2024.

Zastupitelstvo města schválilo aktualizovaný Akční plán 2020 – 2024 v rámci Koncepce statické dopravy města Nový Jičín.

Zastupitelstvo města schválilo prodej posledního volného pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Za Školou v Žilině u Nového Jičína.