Prosincová schůze rady města

Včera (21.12.2022) proběhla prosincová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila zahájení přípravy projektu „Obnova oken na radnici – I. etapa“ a podání žádosti o dotaci z Programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji.
 
Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce prostor Bašty městského opevnění mezi Městským kulturním střediskem Nový Jičín a Klubem rodáků a přátel města Nového Jičína na dobu neurčitou. 
 
Rada města schválila podání žádostí o dotace v programu Podpora turistických center a v programu Podpora technických atraktivit vyhlášených Moravskoslezským krajem.
 
Rada města schválila výzvu Projekty pro Nový Jičín 2023 v rámci participativního rozpočtu s alokací 400 000 Kč.
 
Rada města souhlasila se zapojením města Nový Jičín do celorepublikové kampaně Do práce na kole 2023.
 
Rada města rozhodla o přípravě projektu Rekonstrukce veřejného osvětlení EFEKT 2023 a zapojení do dotačního programu vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
 
Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na vybudování skateparku ve sportovním areálu.
 
Rada města schválila cenu tepla na rok 2023 ve výši 1 220,60 Kč/GJ včj. DPH.
 
Rada města souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy mezi Technickými službami města Nový Jičín a taxikáři za účelem nájmu stání a parkování osobních vozidel taxislužby na ulici Gen. Hlaďo (před prodejnou O2).
 
Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Za Školou v místní části Žilina.
 
Rada města stanovila s účinností od 1. 1. 2023 celkový přepočtený počet zaměstnanců města Nový Jičín na 255.