Lednová schůze rady města

Včera (18.1.2023) proběhla lednová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města souhlasila s přijetím dotace na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven na rok 2023 pro Městské kulturní středisko Nový Jičín ve výši 4 551 000 Kč.

Rada města jmenovala za zřizovatele dva členy školské rady při Základní škole Komenského 68.

Rada města pověřila šest členů zastupitelstva města přijímáním prohlášení snoubenců o vstupu do manželství.

Rada města schválila cenu vodného v rámci vodovodu Straník pro rok 2023.

Rada města schválila přidělení zbývajících sedmi volných startovacích bytů v bytovém domě K Archivu.

Rada města schválila prodloužení vyčlenění osmi bytů ve vlastnictví města pro dočasné nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny do 31. 8. 2023.