Prosincové zasedání zastupitelstva města

Včera (19.12.2022) proběhlo prosincové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města zvolilo členy finančního výboru, kontrolního výboru a osadních výborů místních částí.
 
Zastupitelstvo města schválilo aktualizovanou Siť sociálních služeb ORP Nový Jičín.
 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet města Nový Jičín na rok 2023.
 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí programových dotací v oblasti sociální, sportovní, volnočasové, kulturní, zachování a obnovy kulturních památek, podpory životního prostředí, estetizace objektů v celkovém objemu 29,8 milionů korun.
 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotací soukromým mateřským školám a a základní škole na úhradu nákladů na stravu dětí a dopravu stravy.
 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na činnost Atletického oddílu.
 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace na zpracování projektové dokumentace zpřístupnění kostelní věže farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně.
 
Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí darů – stipendií na podporu zahraničního studia dvou studentek z Nového Jičína.
 
Zastupitelstvo města schválilo Strategický plán investic do tepelného hospodářství na období 2023 – 2026.
 
Zastupitelstvo města neschválilo pořízení změny územního plánu umožňující další výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou.
 
Zastupitelstvo města schválilo pořízení změny územního plánu v areálu bývalého podniku Dotex na ulici Anenská. Změna územního plánu umožní provést regeneraci brownfieldu a výstavbu bytových domů a související občanskou, dopravní a technickou vybavenost.  
 
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků určených k výstavbě průmyslové zóny.