mimořádná dubnová schůze rady města

Dnes (5.4.2023) proběhla mimořádná schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

🔵 Rada města schválila vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele Městského kulturního střediska Nový Jičín, příspěvková organizace.

🔵 Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v objektu Mateřské školy na ulici Komenského v Novém Jičíně.

🔵 Rada města schválila výběr vítězného uchazeče k veřejné zakázce Modernizace kotelen v Novém Jičíně. Zakázka se týká kotelen v objektech na ul. Masarykovo nám., Pod Lipami, Revoluční.

🔵 Rada města schválila výběr vítězného uchazeče k veřejné zakázce Výstavba parkovišť v Novém Jičíně. Realizovat se budou parkoviště na ul. Luční, Smetanovy sady, Dlouhá a Budovatelů.

🔵 Rada města rozhodla nerealizovat v roce 2023 projekt revitalizace zahrady MŠ Jiráskova, namísto toho rozhodla realizovat projekt revitalizace zahrady MŠ Komenského.