dan

Zářijová schůze rady města

Dnes (20.9.2023) proběhla zářijová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila přijetí dotací z rozpočtu obcí na území ORP Nový Jičín na finanční zajištění Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín. Rada města stanovila obřadní dny pro rok 2024. Rada města schválila postupné zavádění podzemních kontejnerů a plán jejich zavádění v letech 2024 …

Zářijová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Zářijové zasedání zastupitelstva města

Včera (11.9.2023) proběhlo zářijové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení dotačních programů na rok 2024: – na podporu celoroční činnosti v sociálních službách dle zákona o sociálních službách (objem finančních prostředků 8 290 000 + 934 415 Kč) – na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální (objem finančních prostředků 420 000 Kč) – …

Zářijové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Srpnová schůze rady města

Včera (23.8.2023) proběhla srpnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí Stav na úseku sociální a zdravotní péče za rok 2022. Rada města uzavřela dodatek ke smlouvě o spolupráci se společností Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s. v oblasti pronajímání bytů zdravotnickému personálu nemocnice. Rada …

Srpnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Červencová schůze rady města

Včera (26.7.2023) proběhla červencová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila poskytnutí daru spolku Parkinson-Help z.s. na zabezpečení aktivit novojičínských členů Klubu Parkinson-Help Rožnov pod Radhoštěm. Rada města schválila poskytnutí dotace Domovu Alzheimer Darkov z.ú. na projekt Sociálně aktivizační a terapeutické služby pro občany města Nový Jičín. Rada města schválila poskytnutí dotace …

Červencová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Mimořádná červencová schůze rady města

Dnes (10.7.) proběhla mimořádná schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města vyslovila souhlas se zprovozněním ledové plochy zimního stadionu od 10. 7. 2023 s podmínkou úhrady nákladů ze strany provozovatele.

Červnová schůze rady města

Dnes (21.6.2023) proběhla červnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila nový ceník vstupného do expozic Návštěvnického centra Nový Jičín – město klobouků. Rada města schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství. Rada města jmenovala s účinností od 1. 7. 2023 …

Červnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »

Červnové zasedání zastupitelstva města

Včera (12.6.2023) proběhlo červnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace organizaci JINAK, z.ú., na projekt Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín. Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru. Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2022. Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se …

Červnové zasedání zastupitelstva města Pokračovat ve čtení »

Květnová schůze rady města

Včera (24.5.2023) proběhla květnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace. Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Společně, o.p.s., na provoz kontaktního místa Senior Point v Novém Jičíně na rok 2023. Rada města schválila pronájem dvou ordinací v budově Msgr. Šrámka 11 (zubní poliklinika) Nemocnici AGEL Nový Jičín, a.s., za účelem zřízení zubní ordinace. Rada …

Květnová schůze rady města Pokračovat ve čtení »