Červnová schůze rady města

Dnes (21.6.2023) proběhla červnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila nový ceník vstupného do expozic Návštěvnického centra Nový Jičín – město klobouků.

Rada města schválila smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství.

Rada města jmenovala s účinností od 1. 7. 2023 ředitele Městského kulturního střediska, příspěvková organizace, Ing. Ondřeje Rečku.

Rada města rozhodla o zachování konání novoročního ohňostroje každoročně 1. ledna.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav sociálního zázemí v 2. NP a 3. NP v budově městského úřadu na ulici Divadelní 8.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavebních úprav sociálního zařízení budovy radnice.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na realizaci úprav zahrady mateřské školy na ulici Komenského.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na zpracování Pasportu místních komunikací, dopravního značení a mostních objektů.

Rada města schválila přijetí daru na vybudování workoutového hřiště v Žilině a schválila smlouvu o dílo na jeho realizaci.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na akci Řemesla – dodávka ICT a učebních pomůcek pro základní školu Komenského 68.

Rada města schválila výběr dodavatele veřejné zakázky Řemesla – dodávka nábytku a interiérového vybavení pro základní školu Komenského 68.

Rada města rozhodla odstoupit od smlouvy o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v budově mateřské školy na ulici Komenského a schválila uzavření smlouvy o dílo s novým dodavatelem.

Rada města souhlasila s bezplatným užíváním krytého bazénu pro sportovní oddíly Plavecký klub a Laguna ve školním roce 2023/2024.

Rada města vyslovila souhlas se zprovozněním ledové plochy zimního stadionu od 24. 7. 2023 s podmínkou úhrady části nákladů ze strany provozovatele.