Zářijová schůze rady města

Dnes (20.9.2023) proběhla zářijová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila přijetí dotací z rozpočtu obcí na území ORP Nový Jičín na finanční zajištění Sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín.

Rada města stanovila obřadní dny pro rok 2024.

Rada města schválila postupné zavádění podzemních kontejnerů a plán jejich zavádění v letech 2024 – 2026 ve městě Nový Jičín.

Rada města rozhodla zahájit přípravu dotačního projektu „Odkanalizování Bludovic prostřednictvím domovních čistíren odpadních vod“.

Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku Úklidové práce v budovách města Nový Jičín.

Rada města rozhodla zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku Vozidlo – multifunkční komunální stroj pro letní a zimní údržbu komunikací pro Technické služby.

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Výměna výtahů bytového domu Jičínská 275.

Rada města schválila výpůjčku pozemků v lyžařském areálu Svinec pro Lyžařský klub Svinec, z. s.

Rada města schválila výpůjčku budov a pozemků ve sportovním areálu Straník pro spolek Sportovní klub Straník, z. s.

Rada města schválila Provozní řád Městského parku v areálu Hückelových vil v Novém Jičíně.

Rada města vydala směrnici Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín.