Červencová schůze rady města

Včera (26.7.2023) proběhla červencová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila poskytnutí daru spolku Parkinson-Help z.s. na zabezpečení aktivit novojičínských členů Klubu Parkinson-Help Rožnov pod Radhoštěm.

Rada města schválila poskytnutí dotace Domovu Alzheimer Darkov z.ú. na projekt Sociálně aktivizační a terapeutické služby pro občany města Nový Jičín.

Rada města schválila poskytnutí dotace spolku Linka bezpečí na pokrytí části nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky.

Rada města schválila vyhlášení nabídkového řízení na prodej domu na ulici Dolní brána 26.

Rada města jmenovala členem Redakční rady Novojičínského zpravodaje Ing. Ondřeje Rečku, ředitele Městského kulturního střediska Nový Jičín.

Rada města neschválila výjimku z ceníku vstupného a nájemného krytého a venkovního bazénu pro Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín, z.s.

Rada města schválila Provozní řád relaxačního parku s jezírkem ve Smetanových sadech.

Rada města rozhodla o realizaci cyklopruhů na ulici Bohuslava Martinů.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na výsadbu stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky Úklidové práce v budovách města Nový Jičín.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky pořízení vozidla – multifunkčního komunálního stroje pro letní a zimní údržbu komunikací pro Technické služby města.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na revitalizaci Laudonova nádvoří.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky Řemesla – dodávka ICT a učebních pomůcek pro Základní školu Komenského 68.

Rada města schválila zapojení města do kampaně Evropský týden mobility v termínu 16. – 22. 9. 2023 a rozhodla o poskytnutí bezplatného jízdného pro cestující v MHD Nový Jičín v tomto období.

Rada města schválila realizaci projektu Rodinné hřiště – Fotbalové hřiště TJ Sokol Žilina a Revitalizace Hückelových vil I. – zahradní lavičky, v rámci výzvy Projekty pro Nový Jičín 2023.

Rada města schválila aktualizovaný seznam investičních priorit škol a školského zařízení zřizovaných městem Nový Jičín v rámci Strategického rámce Místního akčního plánu.

Rada města schválila zapojení Základní školy Komenského 66 do programu Erasmus+ – školní vzdělávání.

Rada města souhlasila se zapojením Základní školy Komenského 66, Základní školy a mateřské školy Jubilejní 3 a Základní školy Komenského 68 do dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro 1. pololetí školního roku 2023-2024.

Rada města schválila poskytnutí dotace spolku Sportovní klub Straník, z.s., na částečnou úhradu cestovného taneční skupiny TST na Mistrovství České republiky a Mistrovství světa v Budapešti.

Rada města schválila poskytnutí daru VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice na úhradu nákladů na svoz žáků 9. tříd obcí okresu Nový Jičín na akci Přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“.

Rada města schválila prodej osobního vozidla Dacia Duster.