Květnová schůze rady města

Včera (24.5.2023) proběhla květnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila poskytnutí dotace organizaci Společně, o.p.s., na provoz kontaktního místa Senior Point v Novém Jičíně na rok 2023.

Rada města schválila pronájem dvou ordinací v budově Msgr. Šrámka 11 (zubní poliklinika) Nemocnici AGEL Nový Jičín, a.s., za účelem zřízení zubní ordinace.

Rada města vyslovila souhlas s provedením stavebních úprav v ordinacích v budově Msgr. Šrámka 11, které bude provádět Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s.

Rada města vydala nařízení města, kterým se mění nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v MHD Nový Jičín.

Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti na autobusové lince Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice.

Rada města udělila ocenění Osobnost Nového Jičína z oblasti kultury za rok 2022.

Rada města schválila Akční plán v oblasti sportu pro rok 2023.

Rada města schválila poskytnutí dotace spolku Moravian Gators Nový Jičín z. s. na reprezentaci na Mistrovství Evropy v discgolfu.

Rada města schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Oprava místních komunikací v Novém Jičíně.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Úklidové práce v budovách města Nový Jičín.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na pořízení multifunkčního komunálního stroje na letní a zimní údržbu pro Technické služby města.

Rada města vzala na vědomí výsledek jednání odborné poroty pro hodnocení soutěžních návrhů v rámci architektonické soutěže na stavbu multifunkční sportovní haly, rozhodla o výběru nejvhodnějších (oceněných) návrhů.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče k realizaci veřejné zakázky na dodání vozidla pro Technické služby – hákového nosiče kontejneru s hydraulickým nakládacím jeřábem.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče k realizaci veřejné zakázky na rekonstrukci kotelny v Hotelu Praha.

Rada města schválila pronájem pozemku za účelem umístění mobilní kavárny s občerstvením ve Smetanových sadech na období 1. 6. – 30. 9. 2023 paní Magdě Jedličkové.

Rada města schválila dohodu o údržbě středu okružní křižovatky ul. Gen. Hlaďo se Správou silnic Moravskoslezského kraje.

Rada města schválila nové podmínky pro ubytování uprchlíků z Ukrajiny v bytech ve vlastnictví města.

Rada města schválila smlouvu o spolupráci při pronajímaní bytů zdravotnickému personálu s nemocnicí AGEL Nový Jičín, a.s.

Rada města schválila směrnici ke krátkodobému užívání nebytových prostor v majetku města Nový Jičín.