Zářijové zasedání zastupitelstva města

Včera (11.9.2023) proběhlo zářijové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení dotačních programů na rok 2024:
 – na podporu celoroční činnosti v sociálních službách dle zákona o sociálních službách (objem finančních prostředků 8 290 000 + 934 415 Kč)
 – na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální (objem finančních prostředků 420 000 Kč)
 – na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě (objem finančních prostředků 240 000 Kč)
 – na podporu domácí hospicové péče (objem finančních prostředků 200 000 Kč)
 – na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů (objem finančních prostředků 1 300 000 Kč)
 – na podporu jednorázových sportovních akcí (objem finančních prostředků 50 000 Kč)
 – na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let (objem finančních prostředků 7 250 000 Kč)
 – na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let (objem finančních prostředků 5 000 000 Kč)
 – na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení (objem finančních prostředků 8 500 000 Kč)
 – na podporu jednorázových kulturních akcí (objem finančních prostředků 340 000 Kč)
 – na podporu celoroční činnosti v kulturní oblasti (objem finančních prostředků 1 360 000 Kč)
 – na podporu jednorázových akcí v oblasti využití volného času (objem finančních prostředků 158 000 Kč)
 – na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času (objem finančních prostředků 1 242 000 Kč)
  
 Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci č. 1 Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020 – 2024.
  
 Zastupitelstvo města schválilo aktualizovanou síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 12. 9. 2023.
  
 Zastupitelstvo města vzalo na vědomí plnění rozpočtu a výsledky města Nový Jičín a jeho příspěvkových organizací k 30. 6. 2023.
  
 Zastupitelstvo města schválilo aplikaci Daňového milostivého léta 2023 na základě zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů.
  
 Zastupitelstvo města schválilo darování dvou objektů v areálu bývalého pivovaru na ul. U Jezu Moravskoslezskému kraji za účelem vybudování dílen pro obor opravář zemědělských strojů Střední školy zemědělské a technické.
  
 Zastupitelstvo města schválilo náměty, podanými v rámci Veřejného fóra 2023, kterými se město bude nadále zabývat.
  
 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč společnosti winks MJM s.r.o. na rekonstrukci měšťanského domu, restaurátorské práce a archeologický průzkum objektu na ul. Křižíkova 7 v Novém Jičíně.
  
 Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ve výši 40 000 Kč Petře Saksa Pístecké na podporu účasti a přípravy na mistrovství ČR a mistrovství světa v latinsko-amerických tancích.
  
 Zastupitelstvo města souhlasilo se změnou zastavovací studie na výstavbu infrastruktury v lokalitě Pod Skalkou – 3. etapa spočívající v upuštění od vybudování STL plynovodu a v realizaci dalších stavebních objektů na základě požadavku města a na náklady investora.
  
 Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků v zahrádkářské osadě Hřbitovní pobočnému spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada Hřbitovní Nový Jičín.