Červnové zasedání zastupitelstva města

Včera (12.6.2023) proběhlo červnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace organizaci JINAK, z.ú., na projekt Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín.

Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru.

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2022.

Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o stanovení místo pro sázkové hry a loterie a jiné podobné hry.

Zastupitelstvo města vyhlásilo dotační program na podporu estetizace objektů pro rok 2023.

Zastupitelstvo města vyhlásilo dotační program na podporu životního prostředí pro rok 2023 (podpora vybudování malých domovních čistíren odpadních vod a podpora využití zachycené dešťové vody).

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace ČSOP Nový Jičín na provoz záchranné stanice v Bartošovicích.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Nový Jičín na financování projektové dokumentace na zpřístupnění věže kostela.

Zastupitelstvo města přijalo Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21.

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků určených k vybudování průmyslové zóny.