Srpnová schůze rady města

Včera (23.8.2023) proběhla srpnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru sociálních věcí Stav na úseku sociální a zdravotní péče za rok 2022.

Rada města uzavřela dodatek ke smlouvě o spolupráci se společností Nemocnice AGEL Nový Jičín, a.s. v oblasti pronajímání bytů zdravotnickému personálu nemocnice.

Rada města rozhodla o ukončení nájmu nebytových prostor (prodejna potravin „ENAPO“ na ulici Resslova/5. května) dohodou k 30. 9. 2023.

Rada města vzala na vědomí podněty k odstranění Památníku družby v Novém Jičíně.

Rada města jmenovala ředitele Městského kulturního střediska a tiskovou mluvčí města členy redakční rady Turistických novin „NOVOJIČÍNSKO“.

Rada města rozhodla o přípravě záměru „Stezka hajného“ (edukační cedule a panely) v lesoparku Skalky.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na výstavbu fotovoltaické elektrárny v objektu Technických služeb města na ulici Suvorovova.

Rada města souhlasila se zadáním týdenního sčítání dopravy a studie dopravně – stavebního řešení křižovatky ulic K Nemocnici, Pod Skalkou a B. Martinu, a uložila jednat s Moravskoskezským krajem o spolupráci při přípravě a realizaci úpravy této křižovatky.

Rada města vzala na vědomí Studii tenisové haly na ulici B. Martinů a schválila zadat veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace.

Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí 2021 – 2027 na projekt Prodloužení vodovodu Žilina u Nového Jičína, úsek Pstruží potok – Životice u NJ.

Rada města vzala na vědomí podání žádosti o poskytnutí příspěvku z Česko – německého fondu budoucnosti na spolufinancování projektu Sanace čestných hrobů na městském hřbitově – II. etapa.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z výzvy Národního plánu obnovy na pořízení dvou nízkoemisních vozidel pro organizační složku ProSenior.