Prosincová schůze rady města

Dnes (13.12.2023) proběhla prosincová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města vzala na vědomí informaci o průběhu oprav uvolněných bytů za období 2020 – 2023 (opraveno 107 bytů v hodnotě 28 milionů korun) a rozhodla pokračovat v agendě oprav uvolněných bytů i v dalším období 2024 – 2027.

Rada města schválila cenu tepla pro rok 2024 ve výši 1 094,40 Kč/GJ bez DPH, což je o 1,4 % méně než v roce 2023.

Rada města schválila přijetí investiční dotace ze Státního fondu podpory investic ve výši 2,18 milionů korun na akci Regennerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – I. etapa.

Rada města schválila rozsah opravy vodojemu ve Straníku v roce 2024.

Rada města schválila kupní smlouvu, na základě které nabyde veřejně přístupnou účelovou komunikaci a inženýrské sítě vybudované dvěma stavebníky na ul. Ořechová a Kaštanová v Žilině.

Rada města schválila smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku za zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na trase Kopřivnice – Příbor – Nový Jičín – Hranice.

Rada města schválila kupní smlouvu na dodávku 300 kusů kompostérů pro občany města.

Rada města schválila podporu záměru předpokládaného využití objektu bývalé židovské synagogy na ul. Havlíčkova v Novém Jičíně a projevila zájem o budoucí spolupráci.

Rada města schválila aktualizovaný Plán investic na rok 2024.

Rada města schválila směrnici Zadávání a realizace veřejných zakázek.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Modernizace teplovodu Nerudova 14, 16, 18 s předpokládanou hodnotou 8,8 milionů korun bez DPH.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Úklidové práce v budovách města Nový Jičín s předpokládaným ročním plněním v objemu 2,25 milionů korun bez DPH.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Lávka na ul. Novosady v Novém Jičíně s předpokládanou hodnotou 10,2 milionů korun bez DPH. Předmětem bude odstranění stávající lávky a vybudování lávky nové.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Revitalizace bytového domu Hřbitovní 1655/44 s předpokládanou hodnotou 6,5 milionů korun bez DPH. Předmětem revitalizace bude zateplení fasády a střechy, výměna střešní krytiny, výměna vnitřních instalací a rozvodů, instalace centrálního ústředního topení a ohřevu teplé vody včetně nového kotle.