Listopadová schůze rady města

Dnes (22.11.2023) proběhla listopadová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města vzala na vědomí zprávu o stavu na úseku životního prostředí za rok 2022.

Rada města schválila podání návrhu na změnu názvu autobusové zastávky „Nový Jičín, Bludovice, samoobsluha“ nově na „Nový Jičín, Bludovice, Fojtství“.

Rada města schválila smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění provozu Skibusu Beskydy v období 26. 12. 2023 – 28. 4. 2024.

Rada města schválila znění kroniky města Nového Jičína za rok 2022.

Rada města souhlasila se zhodnocením a vyúčtováním Novojičínského léta 2023 a Slavnosti města Nový Jičín 2023.

Rada města souhlasila se zapojením MŠ Trojlístek a ZŠ a MŠ Jubilejní do dotačního programu Potravinová pomoc pro 2. pololetí školního roku 2023/2024.

Rada města schválila Akční plán v oblasti sportu pro rok 2024.

Rada města schválila poskytnutí dotace České křesťanské akademii, z.s. na činnost místní skupiny Nový Jičín v roce 2024.

Rada města schválila výsledky akce Středoškolská fóra na Gymnáziu Nový Jičín a Mendelově střední škole.

Rada města schválila podání žádosti o dotace na projekty Energetické úspory domu Trlicova 1587/59, Hřbitovní 1655/44, U Jičínky 2007/25, Suvorovova 152.

Rada města vzala na vědomí vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na pořízení kompostérů pro občany, vratných kelímků na akce města a myčky na kelímky.

Rada města schválila podání žádostí o dotaci na výstavbu autobusové zastávky na ul. Riegrova v Novém Jičíně.

Rada města vzala na vědomí vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Architektonická soutěž na Víceúčelovou sportovní hala v Novém Jičíně“.

Rada města schválila Návštěvní a provozní řád skateparku a bikeparku v Novém Jičíně.

Rada města schválila vyhlášení nabídkového řízení na pronájem nebytových prostor na ul. Resslova/5. května (bývala prodejna potravin).

Rada města schválila uzavření dohody o vypořádání zhodnocení nebytových prostor z důvodu stavebních úprav provedených Nemocnicí AGEL Nový Jičín a.s. za účelem vybudování dvou ordinací zubních lékařů v budově na ul. Msgr. Šrámka 11.

Rada města schválila uzavření smlouvy o výpůjčce vnitřních prostor věže Farního kostela Nanebevzetí Panny Marie za účelem její rekonstrukce a zpřístupnění veřejnosti.

Rada města schválila prodloužení smlouvy o výpůjčce a provozování krytého bazénu se sportovní halou v Novém Jičíně do 31. 12. 2034.