Listopadová schůze rady města

Dnes (9.11.2022) proběhla listopadová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 na financování provozu organizační složky ProSenior.
  
Rada města vydala nařízení města o stanovení maximálních cen jízdného v MHD Nový Jičín.
  
Rada města rozhodla o přípravě projektového záměru na vybudování nového zázemí pro organizační složku ProSenior a předložení žádosti o dotaci z IROP 2021 – 2027.
  
Rada města schválila výběr vítězného uchazeče na realizaci veřejné zakázky Revitalizace střediska veřejné zeleně Technických služeb na ulici Palackého v Novém Jičíně.
  
Rada města schválila kupní smlouvu na pořízení elektromobilu pro činnost organizační složky ProSenior.
  
Rada města jmenovala novou redakční radu Novojičínského zpravodaje.
  
Rada města zřídila pro volební období 2022 – 2026 komise rady města jako poradní a iniciativní orgány a jmenovala její členy.
  
Rada města rozhodla o vyčlenění bytu na ulici Bulharská v Novém Jičíně pro dočasného nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny.
  
Rada města rozhodla o pronájmu nebytových prostor v budově na Masarykově nám. 1 (bývalý radniční sklípek) za účelem provozování zážitkových únikových her.