Listopadová schůze rady města

Včera (30.11.2022) proběhla listopadová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města vyslovila souhlas se stavebními úpravami a poskytnutím náhrady za zhodnocení objektu v užívání Slezské diakonie na ulici Beskydská 142.
 
Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej objektů v areálu bývalého pivovaru na ulici U Jezu.
 
Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej domu na ulici Dolní brána 26.
 
Rada města vzala na vědomí Zprávu o provedení stavebně – technického průzkumu a statického posudku stropní konstrukce objektu přístavby Hotelu Praha.
 
Rada města vzala na vědomí vyjádření městského architekta a usnesení Pracovní skupiny pro revizi projektové dokumentace a účelového využití Kulturního domu v přístavbě Hotelu Praha k stavebně – technického průzkumu a statického posudku stropní konstrukce objektu přístavby Hotelu Praha.
 
Rada města schválila uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodovodu Straník s obcí Hodslavice.
 
Rada města vzala na vědomí informaci o stavu mostů v majetku města Nový Jičín.
 
Rada města schválila postup při rozhodování o uzavírání nájemních smluv za účelem zřízení vyhrazeného parkovacího místa na ulici Gen. Hlaďo.
 
Rada města schválila uzavření smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění provozu Skibusu Beskydy na rok 2023.
 
Rada města vzala na vědomí Manuál označování provozoven a reklamy v Novém Jičíně.
 
Rada města schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace se Státním fondem podpory investic ve výši 2,2 milionů korun na realizaci akce Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně – I. etapa, která bude realizována v roce 2023.
 
Rada města schválila termín konání Slavnosti města Nový Jičín ve dnech 8. – 9. 9. 2023.
 
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč Radimu Mohlerovi na realizaci projektu Investice do technického vybavení únikové hry určené zejména pro rodiče s dětmi a pro turisty, která bude provozována v prostorách bývalého radničního sklípku.
 
Rada města schválila poskytnutí dotace ve výši 15 000 Kč na podporu činnosti České křesťanské akademie – místní skupiny Nový Jičín v roce 2023.