Ustavující zasedání zastupitelstva města

Dne 24. 10. 2022 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ve volebním období 2022 – 2026. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města zvolilo starostou Stanislava Kopeckého (ANO), 1. místostarostou Ondřeje Syrovátku (Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN), 2. místostarostou Václava Dobrozemského (ODS), 3. místostarostou Jaroslava Perútku (KDU-ČSL).

Zastupitelstvo města zvolilo dalšími členy rady města Dalibora Janoška (ANO), Martina Šturalu (ANO), Hanu El-Shikhu (ANO), Martina Gazdu (Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN), Andreje Droščína (Zelení s Piráty, TOP 09 a STAN).

Zastupitelstvo města svěřilo starostovi a místostarostům řízení a koordinaci činností na úseku samostatné působnosti města.

Zastupitelstvo města zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a osadní výbory místních částí. O jejich personálním obsazení bude rozhodnuto na příštím zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení pravidel a výši odměn za výkon neuvolněných členů zastupitelstva města a peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady.