Naše úspěchy...

Veřejný prostor

Revitalizace kamenného divadla

V roce 2020 pokračovala revitalizace prostoru kamenného divadla nacházející se v blízkosti výletní lokality Skalky v Novém Jičíně. Došlo k obnově a opravě kamenných zídek, schodišť a laviček, byly odstraněny nánosy hlíny, vykáceny stromy, které napadl kůrovec a byly tak nebezpečné pro návštěvníky této lokality. Vysázeny byly nové stromy a došlo také k instalaci nového mobiláře. Zbytky původních kmenů zůstaly zachovány a na každý byla připevněna kruhová deska, která plní funkci stolu. Na jedné z desek je namalovaná šachovnice.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti, dosáhly částky 750 tisíc korun (včetně DPH). Částka 600 tisíc korun byla hrazena z dotace Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova.

Investice: 750 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace prostoru před Žerotínským zámkem

V roce 2019 došlo k revitalizaci veřejného prostranství v centru města – prostoru před Žerotínským zámkem (naproti Hotelu Praha). Předchozí stav prostoru odpovídal době svého vzniku (70. – 80. léta 20. století), jak z hlediska estetiky, tak technického stavu.

Byl vytvořen zcela nový vstup do zámku, v nových materiálech. Realizovaný návrh zachoval v co největší míře stávající zeleň. Prostor je řešen jako symetrický s kruhovou kašnou a centrálním kruhovým náměstíčkem na ose, která prochází vstupní branou do zámku. Vstup do zámku je řešen centrálním schodištěm k němuž po obou stranách směřují půlkruhové rampy vymezující prostor. Rampy mají na vnitřní straně kamennou opěrnou zídku, ke které jsou situovány lavičky.

Celkové náklady akce dosáhly částky 3,8 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 3 800 000 Kč

Revitalizace areálu bývalého letního kina

V letech 2018 – 2019 město provedlo revitalizaci bývalého areálu letního kina ve Smetanových sadech. Zchátralý a uzavřený areál byl přeměněn na relaxační oddechovou zónu, jejíž dominantou je vodní prvek. V prostoru se nachází i i malé podium s hledištěm, brodítko a promenáda. Chodníky lemují lavičky, tráva, bylinkové a květinové záhony. Nechybí odpadkové koše a stojany na kola. Realizováno bylo také nové veřejné osvětlení a vysadily se nové stromy.

O využití areálu se začalo diskutovat již od uzavření letního kina v roce 2013. Do výběru návrhu na využití prostoru byli zapojeni občané města. Právě z řad veřejnosti vzešel podnět, aby na místě vznikl areál, který bude mít multifunkčním prostorem vhodným i pro relaxaci.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 17 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 17 000 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

NOVÁ STŘECHA ZIMNÍHO STADIÓNU

#KULTURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investice: 1 000 000 Kč

NOVÁ STŘECHA ZIMNÍHO STADIÓNU

#KULTURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investice: 1 000 000 Kč

PŘED

PO