Naše úspěchy...

Tepelné hospodářství

Modernizace tepelného hospodářství

Město Nový Jičín vlastní na území města celkem 29 tepelných provozoven, tedy zdrojů centrálního zásobování teplem, blokových a domovních provozoven. Provozovatelem tepelného hospodářství je společnost Veolia Energie ČR, a.s. S ohledem na provozní a technický stav jednotlivých kotelen a potřebu modernizace vznikl v roce 2020 strategický plán, na základě něhož probíhá rekonstrukce kotelen s cílem zvýšení jejich účinnosti, snížení provozních nákladů a snížení ceny tepla pro odběratele. Cílem města tedy je dosažení kvalitních a cenově dostupných dodávek tepla a teplé vody pro občany města a zároveň provozování energeticky efektivní tepelné soustavy.

V letech 2019 – 2021 bylo do oblasti tepelného hospodářství investováno 37 milionů korun. Součástí těchto nákladů je projekční příprava, technický a autorský dozor, energetické audity, modernizace osmi kotelen, rekonstrukce teplovodu a zajištění nezbytných oprav, údržby a průběžné odstraňování havárií stacionárních zdrojů a teplovodů.

U kotelen, jejichž modernizace splňovala parametry pro získání dotace, o tyto dotace město žádalo. Z Ministerstva pro místní rozvoj – Integrovaného operačního programu takto byla získána dotace v celkové výši 1,6 milionů korun.

Investice: 37 000 000 Kč

PŘED

PO

NOVÁ STŘECHA ZIMNÍHO STADIÓNU

#KULTURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investice: 1 000 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

NOVÁ STŘECHA ZIMNÍHO STADIÓNU

#KULTURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investice: 1 000 000 Kč

NOVÁ STŘECHA ZIMNÍHO STADIÓNU

#KULTURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investice: 1 000 000 Kč

PŘED

PO