Naše úspěchy...

Školství

PŘED

PO

Modernizace odborných učeben ZŠ Komenského 68

Základní škola Komenského 68 realizovala v roce 2021 projekt Digitalizací k HI-TECH výuce, jejíž součástí byla dodávka AV a ICT – interaktivního setu, stolních počítačů, notebooků, tabletů, SW, setu pro virtuální realitu. Spolu s tím došlo k vybudování vnitřní konektivity včetně montáře, instalace, implementace a konfigurace zařízení. Součástí projektu byla také dodávka a montáž interiérového vybavení dvou odborných učeben (multimediální a polytechnické) a kabinetů, včetně drobných stavebních prací, elektroinstalace, pokládky podlah a úpravy stěn a stropů.

Celkové náklady akce, zahrnující dodávku audiovizuální techniky a ICT vybavení, nábytku a nábytkového vybavení a související administrativní činnosti dosáhly částky 6 milionů korun (včetně DPH). Škola získala na realizaci projektu dotaci z Integrovaného operačního programu – výzva č. 92 Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony, ve výši 5,1 milionů korun.

Investice: 6 000 000 Kč

Revitalizace atria ZŠ Komenského 66

V období 2020 – 2021 byla uskutečněna stavební akce spočívající v revitalizaci atria v areálu Základní školy Komenského 66. Stavební úpravy v prostoru atria školy spočívaly ve vybudování nových zpevněných ploch, amfiteátru a pódia. Současně došlo k úpravám stávajících zídek, vstupu a schodiště do školy. Atrium bylo doplněno novými herními prvky – houpačkami, lanovým mostkem a trampolínami.

Dosavadní prostor atria tvořila dlažba a zatravněné nebo betonové plochy se svrchní asfaltovou vrstvou. Plochy byly zbudovány spolu se samotným objektem školy na konci 80. let 20. století a od té doby na nich nebyla provedena žádná údržba. Atrium je využíváno pro potřeby školy a školní družiny, jeho stav však byl nevyhovující. Revitalizací atria došlo k modernizaci, zkulturnění a zatraktivnění této části školy pro její uživatele.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 7 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 7 000 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Revitalizace zahrady Mateřské školy Sady

V roce 2021 pokračovalo město Nový Jičín v revitalizaci zahrad mateřských škol, jejichž je zřizovatelem. Konkrétně se jednalo o pracoviště školky nacházející se na ulici Smetanovy sady 6.

Původní zahrada již byla nevyhovující. Nacházely se zde zastaralé herní prvky, terén bylo nerovný a chyběly zde stromy. V rámci úpravy zahrady vznikla nová dráha pro koloběžky a dětská kola, pískoviště, prolézačka, houpačka a houpací hnízdo, truhlíky na bylinky, dřevěné domečky, lavičky, tabule pro kreslení, zpevněné plochy, oplocení a mobiliář ke vstupu. Součástí je také plachtové zastínění části venkovního prostoru, který umožní dětem pobyt či výuku venku v době vysokých venkovních teplot.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 3,8 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 3 800 000 Kč

Vybudování multifunkčních učeben SVČ Fokus

V letech 2021 – 2022 byl realizován projekt Vybudování multifunkčních učeben Střediska volného času Fokus, které je příspěvkovou organizací zřizovanou městem Nový Jičín. Stávající objekt SVČ je již plně vytížen a do současných prostor nebylo možné umístit více zájmových kroužků a kurzů. Cílem projektu je tedy navýšení kapacity uživatelů zájmových činností realizovaných touto příspěvkovou organizací.

V rámci tohoto projektu bylo provedeno zateplení 1. nadzemního podlaží a nástavba na střeše přízemní části objektu. Nástavba je konstrukčně řešena jako dřevostavba, která dispozičně navazuje na 2. nadzemní podlaží hlavní budovy. V návaznosti na nástavbu je vybudováno venkovní ocelové schodiště, které slouží jako požární únikové schodiště. V nástavbě je umístěn multifunkční sál s navazujícími sklady, přípravnou, sociálním zařízením, šatnou a halou, která může zároveň sloužit jako zasedací místnost. Vytápění objektu včetně nové nástavby je řešeno stávající plynovou kotelnou. Provedeny byly dále stavební úpravy v interiéru budovy (učebna dílen) a předláždění příjezdového dvora.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce, administrativní práce v souvislosti s žádostí o dotaci) a dodávky vybavení a nábytku, dosáhly částky 20,3 milionů korun (včetně DPH). Částka 14,6 milionů korun je hrazena z dotace Integrovaného regionálního operačního programu – infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI.

Investice: 20 300 000 Kč

PŘEDPO

PŘED

PO