Naše úspěchy...

Parkování

PŘED

PO

Nové parkovací automaty

Příspěvková organizace Technické služby města Nového Jičína zajistila v roce 2021 výměnu parkovacích automatů v centru města. Předmětem veřejné zakázky byla demontáž a likvidace 11 kusů stávajících parkovacích automatů a závorového systému, stavební připravenost a dodávka 9 kusů nových parkovacích automatů a 1 kusu závorového systému včetně instalace, spolu s technickým vybavením a softwarovým příslušenstvím. Při přípravě změny parkovacího systému město vycházelo z Koncepce statické dopravy.

Stávající automaty již byly technicky zastaralé, závorový systém Na Valech byl i poruchový. Nově instalované automaty nyní umožňují platbu za parkovaní uhradit nejen mincemi, ale i bezkontaktní platební kartou nebo přes mobilní aplikaci, která také dokáže na dálku prodloužit parkovací dobu. Závorový systém na parkovišti Na Valech přijímá mince, bankovky nižší hodnoty a platební karty.

Celkové náklady na pořízení nových automatů včetně následných servisních služeb dosáhly částky 2,4 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 2 400 000 Kč

Rekonstrukce objektu krytého stání v Loučce

Město Nový Jičín je vlastníkem parkovacího objektu nacházejícího se na sídlišti v místní části Loučka. Stavba poskytuje 36 parkovacích míst pro osobní automobily ve vnitřním prostoru, a cca 40 parkovacích míst na střeše objektu. Objekt byl ve špatném technickém stavu, hrozilo poškození parkovaných automobilů a v případě neprovedení úprav úplné uzavření objektu.

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávajícího krytého stání spočívající v odvodnění parkovacího objektu, opravě parkovací střechy, úpravě veřejného osvětlení a zhotovení vnitřních stavebních úprav objektu včetně rekonstrukce rozvodů elektroinstalace. Realizace stavby probíhala v období 2021 – 2022 a po tuto dobu bylo zajištěno dočasné náhradní parkování automobilů na hřišti v areálu základní školy Dlouhá.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 13,1 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 13 100 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

Vybudování parkoviště na ulici Dlouhá - II. etapa

Na zvyšující se motorizaci a potřebu obyvatel odstavovat svá vozidla reagovalo v roce 2020 město Nový Jičín zpracováním Koncepce statické dopravy, která zmapovala a navrhla možná místa pro vybudování parkovišť a odstavných ploch pro automobily. Jedná se o koncepční dokument, ze kterého bude město vycházet při plánování výstavby parkovišť na svém území v dalších letech.

Za bytovými domy čp. 8 – 14 na ulici Dlouhá vybudovalo město Nový Jičín v roce 2021 parkoviště s kolmým parkovacím stáním pro 71 osobních automobilů. Jednalo se o druhou etapu, která rozšířila stávající, již dříve vybudované parkoviště, nacházející se na největším novojičínském sídlišti. Parkoviště je postaveno z drenážní dlažby, která umožňuje, aby dešťová voda mohla vsakovat do půdy. Součástí stavby je i sorpční filtr, který bude zachytávat ropné látky. Při realizaci stavby byly provedeny i sadové úpravy – bylo vysazeno 18 nových stromů, 4 stávající byly přesazeny.

Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce), dosáhly částky 6,07 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 6 070 000 Kč

PARKOVACÍ STÁNÍ U MATEŘSKÉ ŠKOLY BESKYDSKÁ

Na ulici Za Školou v místní části Žilina byla v roce 2019 vybudována podélná parkovací stání. Plocha pro odstavování automobilů se nachází v blízkosti pracoviště Mateřské školy Trojlístek, odloučené pracoviště Beskydská, a slouží ke krátkodobému odstavení vozidel, především pro rodiče dětí z přilehlé mateřské školy. Vybudováno bylo pět podélných parkovacích stání ze zatravňovací dlažby. Použitím tohoto povrchu chce město Nový Jičín přispět ke zlepšení hospodaření se srážkovými vodami.

Celkové náklady stavby dosáhly částky 280 tisíc korun (včetně DPH).

Investice: 280 000 Kč

PŘED

PO