Naše úspěchy...

Kultura a památky

PŘED

PO

Spolufinancování rekonstrukce Španělské kaple

Město Nový Jičín poskytlo v letech 2020 – 2022 programové a individuální dotace Římskokatolické farnosti Nový Jičín v celkové výši 2 344 845 Kč na rekonstrukci tzv. Španělské kaple nacházející se na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně.

Vlastník, kterým je farnost v Novém Jičíně, realizoval projekt Obnova Kaple Bolestné P. Marie, tzv. Španělské kaple. Předmětem rekonstrukce byla výměna stávající plechové střechy lodi kostela za historicky dokumentovanou keramickou krytinu – bobrovku. U krovů byla provedena výměna napadených a poškozených konstrukčních prvků a ochranný impregnační nátěr proti dřevokazným houbám a hmyzu. Dále byly instalovány nové klempířské prvky (žlaby, okapy, svody, lemování kolem zdi) z měděného plechu. Ve věži kostela byla provedena termosanace dřevěných prvků, restaurovány byly kamenné prvky a také došlo k opravě fasády objektu.

Celkové náklady obnovy kaple dosahují částky 7 milionů korun.

Investice: 7 000 000 Kč

Rekonstrukce obřadní síně na radnici

V roce 2018 – 2019 realizovalo město stavební úpravy prostoru obřadní síně v budově radnice. Jednalo se o rekonstrukci vlastní obřadní síně a přilehlých místností – vestibulu, zasedací místnosti, chodby, kanceláře matrikářek a sociálního zázemí, včetně zajištění bezbariérového přístupu. Zbouráním některých příček, výměnou podlahy, instalací ozdobných mříží a zrcadel, renovací dveří a novým vybavením interiéru vznikl na radnici reprezentativní prostor, který je variabilní – slouží nejen ke svatebním obřadům, ale i k dalším společenským akcím jako je například vítání občánků, zlaté stavby, oceňování významných osobností, nejlepších žáků nebo dárců krve. Ročně se v obřadní síni uskuteční na 80 svatebních obřadů.

Původní podoba obřadní síně pocházela z roku 1967 a její vybavení a uspořádání již bylo zastaralé a nevyhovovalo současným potřebám úřadu. Celkové náklady akce, zahrnující vlastní stavební práce, dodávku nábytku, projekční přípravu a související činnosti (autorský dozor, technický dozor), dosáhly částky 6,4 milionů korun (včetně DPH).

Investice: 6 400 000 Kč

PŘED

PO

PŘED

PO

NOVÁ STŘECHA ZIMNÍHO STADIÓNU

#KULTURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investice: 1 000 000 Kč

NOVÁ STŘECHA ZIMNÍHO STADIÓNU

#KULTURA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Investice: 1 000 000 Kč

PŘED

PO