Čtverkou kandidátky ODS byl zvolen Dan Šmajstrla

Čtverkou kandidátky ODS byl zvolen Dan Šmajstrla. Dan studuje na lékařské fakultě obor zdravotnický záchranář. Je členem těchto komisí rady města: zdravotnické, zdravého města a komise pro otevřené město.

Více o našem kandidátovi: https://odsnj.cz/nasi-kandidati/