Červnové zasedaní zastupitelstva města

Včera (13.6.2022) proběhlo červnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023 – 2027.

Zastupitelstvo města schválilo přijetí kontokorentního úvěru do výše 50 milionů korun.

Zastupitelstvo města schválilo vyhlášení dotačních programů na roky 2022/2023 v celkovém objemu 30,8 milionů korun.

Zastupitelstvo města stanovilo počet členů zastupitelstva města na období 2022 – 2026 na 29.

Zastupitelstvo města schválilo individuální dotace Výchovnému ústavu, základní škole a středisku výchovné péče (230 tisíc korun na pořízení vybavení třídy denního stacionáře), Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín (90 tisíc korun na provoz záchranné stanice na záchranu volně žijících živočichů v Bartošovicích), Římskokatolické farnosti Nový Jičín (600 tisíc korun na obnovu Španělské kaple), Tělovýchovné jednotě Nový Jičín , z. s. (3,9 milionů korun na rekonstrukci hřiště s umělou trávou), Michalu Uhlárovi (450 tisíc korun na zachování dekorativní stěny SGRAFITO na ulici Máchova), Jakubu Zeťovi (20 tisíc korun na vydání alba hudební skupiny).

Zastupitelstvo města schválilo zařazení finančních prostředků na I. a III. etapu projektu Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičíně do rozpočtu města na rok 2023.