Seznamte se s našimi kandidáty:

Lídr kandidátky:

JUDr. Václav Dobrozemský

1. MÍSTOSTAROSTA NOVÉHO JIČÍNA

Narodil jsem se v roce 1988 v Novém Jičíně, kde doposud žiji. Jsem svobodný. Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2013 – 2018 jsem pracoval na Městském úřadě Fulnek jako právník města, následně jsem stejnou pozici zastával na Městském úřadě Studénka. Po komunálních volbách v roce 2018 jsem byl zvolen do funkce 1. místostarosty města Nový Jičín, kde mám na starost oblast správy majetku, bytového a nebytového fondu, rozvoje, investic a financí.

Aktuálně působím jako člen Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Věnuji se také lektorské činnosti. Na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jsem přednášel předmět právo, přednáším na akreditovaných seminářích pro členy zastupitelstev obcí a zaměstnance územních samosprávných celků a jejích příspěvkových organizací. Dlouhodobě spolupracuji s nakladatelstvím Wolters Kluwer, jsem spoluautorem publikací na téma nevýdělečných organizací a pravidelně publikuji v časopise Unes – účetnictví neziskového sektoru. Ve spolku Junák – český skaut působím v Ústřední revizní komisi a ve vedení několika organizačních jednotek, a taktéž se věnuji lektorské a přednáškové činnosti na vzdělávacích akcích. Mezi mé koníčky patří skauting, turistika, cyklistika, historie.

„Kde je vůle tam je cesta.“

dvojka kandidátky:

Ing. Daniel Chrustawczuk

PŘEDSEDA SPORTOVNÍ KOMISE

Narodil jsem se a bydlím v Novém Jičíně. Jsem ženatý, mám dvě děti 9 let a 10 let. Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava (VŠB–TUO) obor Enviromentální inženýrství a Oceňování nemovitostí na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Pracuji v realitní společnosti, kde jsem jednatelem a spolumajitelem. Zabýváme se nejen zprostředkováním prodeje nemovitých věcí, ale také rekonstrukcí starých budov a vytváření nový bytových jednotek.

Vzhledem k tomu, že jsem sám aktivním sportovcem, věřím, že je velmi důležité vést ke sportu i děti. Proto jsem předseda spolku Tenis Nový Jičín z.s. a od roku 2018 předseda Sportovní komise rady města Nový Jičín.

„Jen ten zápas je ztracen, který je ztracen v naší mysli.“

trojka kandidátky:

René Lossmann

PŘEDSEDA KULTURNI KOMISE

Narodil jsem se v Novém Jičíně v roce 1968. Studium na novojičínském Gymnáziu jsem zdárně završil v roce 1986 maturitou. Pracovat jsem začal ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů v ateliéru Nový Jičín. Dva roky vojny. Devadesátá léta jsem prožil na kase a v trezoru Agrobanky. Nyní již dvacet let pracuji v Městské knihovně v Novém Jičíně jako knihovník-metodik a starám se také o její výpočetní techniku. Jsem dlouholetým členem kulturní komise a v tomto volebním období jsem jejím předsedou. Jsem členem výboru Klubu rodáků a přátel Města Nového Jičína a jeho členem už pěknou řádku let.

„Clara pacta – boni amici.“

čtverka kandidátky:

Dan Šmajstrla

ČLEN ZDRAVOTNICKÉ KOMISE

Mé záliby jsou celkem různorodé. Jsem studentem druhého ročníku na lékařské fakultě v Ostravě – obor zdravotnický záchranář. Již 10 let se podílím na dobrovolné skautské činnosti. Ve skautu působím jako vůdce oddílu a zástupce vůdce střediska v Novém Jičíně. V letních měsících organizuji skautské tábory, na kterých zastávám i roli zdravotníka.

O zdravotnictví se zajímám již několik let. Státní maturitní zkoušku jsem složil na střední zdravotnické škole v Novém Jičíně. V současné době vypomáhám v naší nemocnici na oddělení anesteziologie a resuscitace. Popsal bych se jako typ člověka, který svůj volný čas tráví pestře. Takže kromě běhu a jízdy na kole se také posledních pár let zajímám o politiku a dění kolem nás. Jsem členem několika komisí rady města (zdravotnické, M21 a komise otevřeného města). Od roku 2021 také při studiu podnikám.

„Činy, ne slova.“

pětka kandidátky:

Bc. Dalibor Kocůrek

ČLEN SPORTOVNÍ KOMISE

Narodil jsem se v roce 1981 v Novém Jičíně, kde stále žiji. Jsem ženatý, mám dvě děti ve věku 3 a 6 let. Na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity jsem vystudoval obor zaměřený na informační technologie. V oboru IT pracuji od roku 2008. Jsem aktivním sportovcem, rád si ve volných chvílích vyjedu na kole či zahraji tenis nebo fotbal s přáteli. Po komunálních volbách v roce 2018 jsem byl zvolen do užšího vedení ODS Nový Jičín. Jsem členem sportovní komise rady města. Sportem žiji, proto i jedním z mých cílů je otevření městských sportovišť pro širokou veřejnost.

„Dokud budeme volit menší zlo, bude vítězit jen zlo. Sice menší, ale pořád zlo.“

6

Zdenka Hrubá

65 let | zdravotní sestra

člen ODS

7

Mgr. Tomáš Vindiš

57 let | ředitel školy

bez politické příslušnosti

8

Ing. Vlastimír Perna

59 let | jednatel společnosti

člen ODS

9

Jiří Fiala

59 let | knihkupec

člen ODS

10

RNDr. Marcela Štěpánová

63 let | ekonom

člen ODS

11

Martin Szarowský

50 let | vedoucí pracovník

bez politické příslušnosti

12

Mgr. Jitka Žáková

59 let | pedagog

člen ODS

13

Marek Pavelka

38 let | bytový technik města

bez politické příslušnosti

14

Petr Jaroň

56 let | OSVČ

člen ODS

15

Tom Bittner

25 let | podnikatel

člen ODS

16

Michal Šindler

45 let | operátor prototypové dílny

člen ODS

17

Daniel Kabeláč

48 let | zkušební technik

bez politické příslušnosti

18

Michal Harrand

44 let | jednatel společnosti

člen ODS

19

Mgr. Zbyněk Choleva

54 let | učitel

bez politické příslušnosti

20

Radim Adamec

39 let | referent logistiky

člen ODS

21

Natalie Koňaříková

48 let | referentka veřejné správy

bez politické příslušnosti

22

Ing. Vladimír Bárta

70 let | důchodce

bez politické příslušnosti

23

Vladimír Uhlár

63 let | OSVČ

bez politické příslušnosti

24

Ing. Libor Dobeš

60 let | výkonný ředitel

bez politické příslušnosti

25

Bc. Petr Kittel

32 let | podnikatel

bez politické příslušnosti

26

Miloš Lossmann

75 let | důchodce

člen ODS

27

Mgr. Ivan Týle

63 let | OSVČ

člen ODS

28

MUDr. Kateřina Hrančíková

42 let | lékařka

bez politické příslušnosti

29

Petr Wessely

57 let | jednatel společnosti

bez politické příslušnosti