Říjnová schůze rady města

Včera (19.10.2022) proběhla říjnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 488 000 Kč na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 pro organizační složku ProSenior.
 
Rada města vzala na vědomí zprávy o činnosti odborných komisí rady města za rok 2022.
 
Rada města schválila přijetí dotace ve výši 14,6 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj pro SVČ Fokus na projekt Vybudování nových multifunkčních kluboven SVČ Fokus Nový Jičín.
 
Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku Skatepark v Novém Jičíně z důvodu podání pouze jedné nabídky. Zároveň rada města rozhodla o podáníá žádosti o dotaci na tento projekt v rámci dotačního programu vyhlášeného Národní sportovní agenturou.
 
Rada města schválila přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 1 060 500 Kč na projekt Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně.
 
Rada města schválila přijetí dotace z Moravskoslezského kraje ve výši 287 900 Kč na projektovou dokumentaci stavby Stezka pro chodce a cyklisty na ul. B. Martinů v Novém Jičíně.
 
Rada města schválila plán investic na rok 2023 – nových projektových záměrů.
 
Rada města schválila přidělení 10 zbývajících volných startovacích bytů v bytovém domě K Archivu.
 
Rada města schválila smlouvu o spolupráci při pronajímaní bytů se společností Varroc Lighting Systems, s.r.o.