Zářijové zasedaní zastupitelstva města

Včera (12. 9. 2022) proběhlo zářijové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města schválilo závazek města k financování vybraných služeb sociální prevence pro roky 2023 a 2024.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí výsledky Veřejného fóra 2022 a rozhodlo, kterými náměty se město bude dále zabývat.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí daru Českému centru signálních zvířat, z. s., na podporu provádění výzkumu a speciálního výcviku psů pro včasnou detekci nádorových onemocnění.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí daru Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Nový Jičín, na pořízení přístroje určeného pro snižování počtu roztočů ve včelstvech.

Zastupitelstvo města schválilo závazek spolufinancování výdajů na projekty základních škol a SVČ Fokus realizovaných z evropských dotací.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Hokejovému klubu Nový Jičín na projekt 2. Česká hokejová liga.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Fotbalovému klubu Nový Jičín na pokrytí zvýšených nákladů na dopravu a pronájmy sportovišť pro mládežnická družstva.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Lyžařskému klubu Svinec na pořízení sněžných děl.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Tělovýchovné jednotě Nový Jičín na financování zvýšených nákladů na provoz sportovišť.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Bludovice na vybudování vodovodní přípojky do sportovního areálu v Bludovicích.

Zastupitelstvo města rozhodlo o zařazení akce Revitalizace střediska veřejné zeleně Technických služeb na ulici Palackého do návrhu rozpočtu města na rok 2023.

Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví města na období 2019 – 2028.