Zářijová schůze rady města

Ve středu (21.9.2022) proběhla zářijová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila přijetí dotací z 11 obcí na území ORP Nový Jičín v celkové výši 1,6 milionů korun na spolufinancování základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP Nový Jičín.

Rada města schválila výjimku z ceníku vnitřního bazénu pro Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín, z. s., pro školní rok 2022/2023 se slevou ve výši 15 %.

Rada města schválila přidělení 31 startovacích bytů v Bytovém domě K Archivu a schválila postup týkající se pronájmu zbývajících 8 bytů.

Rada města schválila zveřejnění záměru pronájmu prostor bývalého radničního sklípku za účelem provozování zážitkových únikových her.

Rada města schválila vyhlášení nabídkového řízení na prodej objektů nacházející se v bývalém pivovaru na ulici U Jezu v Žilině u Nového Jičína.

Rada města vydala nařízení města, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích, konkrétně podomního a pochůzkového prodeje.

Rada města stanovila obřadní dny pro konání svateb na rok 2023.

Rada města schválila znění kroniky města Nového Jičína za rok 2021.

Rada města vzala na vědomí zprávu o činnosti Návštěvnického centra za rok 2021 a zprávu z Novojičínských jarmarků konaných v prvním pololetí roku 2022.

Rada města schválila výjimku ze směrnice upravujících oceňování věcných břemen pro společnost ČEZ Distribuce a.s.

Rada města schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a vítězného uchazeče u veřejné zakázky Regenerace panelového sídliště Nerudova – I. etapa.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Revitalizace střediska zeleně Technických služeb na ulici Palackého.