Srpnová schůze rady města

Ve středu (24.8.2022) proběhla srpnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města vzala na vědomí informaci o stavu na úseku sociální a zdravotní péče za rok 2021.

Rada města rozhodla o vyhlášení nabídkového řízení na prodej pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Za Školou v místní části Žilina.

Rada města schválila přijetí dotace pro Městské kulturní středisko na projekt Modernizace automatizovaného knihovního systému v Městské knihovně.

Rada města rozhodla o vyhlášení nabídkového řízení na prodej domu Dolní brána 26.

Rada města rozhodla o prodloužení doby výpůjčky objektu Beskydská 176 Charitě Nový Jičín za účelem dočasného ubytování uprchlíků z Ukrajiny do 31. 12. 2022.

Rada města rozhodla pronajmout nebytový prostor (bývalá restaurace Rustys) v objektu zimního stadionu Hokejovému klubu Nový Jičín, z.s. za účelem provozování restaurace a poskytování dalších stravovacích služeb.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na opravu místní komunikace mezi Kojetínem a Straníkem.

Rada města schválila uzavření smlouvy o dílo na vybudování podélných parkovacích stání na ulici Dlouhá. V této lokalitě vznikne 24 podélných a 23 kolmých parkovacích stání.

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na vybudování skateparku ve sportovním areálu.

Rada města schválila zapojení města do kampaně Evropský týden mobility a poskytnutí bezplatného jízdného v městské hromadné dopravě v období 16. – 22. 9. 2022.

Rada města souhlasila se zapojením mateřských a základních škol a SVČ Fokus do projektů financovaných z evropských a národních dotací určené na zkvalitnění a rozvoj výuky a modernizaci školních učeben.

Rada města schválila poskytnutí dotace spolku BEMGE Motocross Nový Jičín z.s. na úpravu povrchu motocrossové trati s cílem snížení prašnosti.

Rada města schválila poskytnutí dotace spolku Handball club Nový Jičín z.s. na financování nákladů spojených s účastí na letním házenkářském turnaji v Ludwigsburgu.

Na všechna usnesení rady města za toto volební období se můžete podívat na městském webu: http://bit.ly/RadaMestaNJ (poslední je vždy doplněno po zpracování zápisu a podepsání ověřovatelů).