Červencová schůze rady města

Ve středu (20.7.2022) proběhla červencová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč organizaci Bílý kruh bezpečí z.s. na činnost kontaktního místa Intervenčního centra v Novém Jičíně.

Rada města schválila seznam investičních priorit na období 2021 – 2027 v rámci Strategického rámce Místního akčního plánu pro školy a školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín.

Rada města rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 49 000 Kč Sportovnímu klubu Straník, z.s., na úhradu cestovních nákladů taneční skupiny TST na Mistrovství České republiky.

Rada města schválila realizaci projektů v rámci participativního rozpočtu na rok 2022.

Rada města schválila přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zpracování projektové dokumentace Revitalizace veřejného prostranství bývalého Horního nádraží ve výši 399 900 Kč.

Rada města vzala na vědomí vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu vybudování technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v místní části Žilina ve výši 1 840 000 Kč.

Rada města vzala na vědomí informaci o cenové nabídce na vypracování statického posouzení a statické analýzy objektu přístavby Hotelu Praha.