Červnová schůze rady města

Dnes (22.6.2022) proběhla červnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města rozhodla o poskytnutí dotace na pořízení osobního automobilu pro zvýšení kvality terénní sociální služby společnosti Renarkon o.p.s.

Rada města schválila nařízení města, kterým se vydává Tržní řád, který řeší mimo jiné místa pro prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovny (typicky restaurační předzahrádky, předsunuté prodeje).

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky Regenerace panelového sídliště Nerudova – I. etapa.

Rada města vzala na vědomí informaci o schválení dotace na pořízení nových vozidel pro organizační složku ProSenior z Ministerstva pro místní rozvoj – IROP ve výši 2,8 milionů korun.

Rada města rozhodla o prominutí placení parkovacího poplatku v centru města v den konání akce Pivobraní a Slavnost města.

Rada města souhlasila s bezplatným užíváním částí areálu krytého bazénu se sportovní halou pro sportovní činnost Plaveckého klubu Nový Jičín a Sportovního potápění Laguna Nový Jičín, pobočný spolek SMPS, v sezóně 2022/2023.

Rada města vydala směrnici Hospodaření s byty v majetku města Nový Jičín, kde je mimo jiné zakotven způsob a podmínky přidělování nových startovacích bytů v bytovém domě K Archivu.

Rada města souhlasila se zprovozněním ledové plochy zimního stadionu v termínu od 15. 7. 2022.

Rada města schválila zvýšení ceny pronájmu ledové plochy zimního stadionu a ceny vstupného na veřejné bruslení.

Rada města schválila přijetí peněžitých darů od obce Šenov u Nového Jičína a Suchdol nad Odrou určených k částečné úhradě nákladů na realizaci nostalgických jízd parním vlakem v rámci akce Pivobraní Nový Jičín dne 25. 6. 2022 na trase Nový Jičín – Suchdol nad Odrou.