Květnová schůze rady města

Dnes (18.5.2022) proběhla květnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města ocenila nejlepší strážníky Městské policie Nový Jičín za rok 2021, a ocenila udělením medailí s certifikátem strážníky, kteří dosahují dlouhodobě výborných výsledků a odpracovali pro město jubilejní počet let ve službě.

Rada města schválila poskytnutí dotací v oblasti sociální – organizaci Linka bezpečí, z. s., na pokrytí částí nákladů celostátní telefonní Linky bezpečí a Rodičovské linky, a organizaci Domov Alzheimer Darkov, z. ú. na úhradu nákladů za poskytování sociálně aktivizačních a terapeutických služeb občanům Nového Jičína.

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při údržbě travnatých ploch u vodní nádrže Čerťák. Pozemky, které má propachtován Český rybářský svaz, a které v letním období slouží jako pláže návštěvníků vodní nádrže ke koupání, bude udržovat město.

Rada města rozhodla přijmout dar ve výši 500 000 Kč od společnosti STECOMTRA a. s. určený k částečné úhradě nákladů na provedení obnovy bytů určených k navýšení ubytovací kapacity pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny.

Rada města schválila podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit, pro město Nový Jičín a Středisko volného času Fokus Nový Jičín.

Rada města rozhodla o opakovaném vyhlášení nabídkového řízení na prodej areálu (bývalého pivovaru) U Jezu.

Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej posledního volného pozemku určeného k výstavbě rodinného domu v lokalitě Za Školou v místní části Žilina.

Rada města schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Chodník a opěrná zeď na ul. Revoluční v Novém Jičíně (podél silnice I/57). Předmětem díla je rekonstrukce chodníkového tělesa a oprava opěrné zdi.

Rada města schválila smlouvu o dílo na veřejnou zakázku Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně. Stávající cyklostezka Koleje bude prodloužena o 326 metrů směrem k bývalému Hornímu vlakovému nádraží.