Březnové zasedání zastupitelstva města

Včera (14.3.2022) proběhlo březnové zasedání zastupitelstva města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2021 zpracovanou Městskou policií Nový Jičín a Obvodním oddělením Policie ČR Nový Jičín.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace Centru sociálních služeb Ostrava o.p.s. na realizaci specializovaného programu pro rodiny ohrožené násilím v blízkých vztazích.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace společnosti MAK Dental s.r.o. na vybavení a rozšíření zubní ordinace. Společnost by měla registrovat nejméně 300 nových pacientů – občanů města Nový Jičín.

Zastupitelstvo města udělilo in memoriam čestné občanství dvěma osobnostem spjatých s místním gymnáziem – profesoru Františku Gregorovi a generálu Jaroslavu Hlaďovi.

Zastupitelstvo města rozhodlo o poskytnutí dotace v oblasti sportu spolku FunTime Athletics Nový Jičín, z. s., a spolku Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s.

Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí darů do veřejných sbírek pořádaných organizacemi na pomoc Ukrajině v celkové výši 500 000 Kč.

Zastupitelstvo města projednalo situaci týkající se uložení finančních prostředků města v bance Sberbank CZ, a.s. a aktuální stav finančních prostředků na účtech města.

Zastupitelstvo města schválilo aktualizaci zastavovací studie lokality pro výstavbu rodinných domů Pod Skalkou – 3. etapa.

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků v lokalitě Pod Lipami společnosti MIDAR s.r.o. Pozemky jsou určeny k výstavbě domova pro seniory (domova se zvláštním režimem, bytů zvláštního určení pro seniorskou populaci).

Zastupitelstvo města schválilo prodej dalšího pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v místní části Žilina.

Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku u bývalé restaurace Laudon za účelem výstavby trvalé stavby restaurační zahrádky v souvislosti s rekonstrukcí tohoto objektu.