Březnová schůze rady města

Dnes (23.3.2022) proběhla březnová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila poskytnutí dotace na provoz kontaktního místa Senior Pointu Nový Jičín.

Rada města schválila vyčlenění 5 bytů a jednoho domu ve vlastnictví města k poskytnutí dočasného, bezplatného ubytování občanům Ukrajiny ohrožených válkou.

Rada města schválila ukončení provozu ledové plochy na zimním stadionu dne 30. 4. 2022.

Rada města schválila nové ceníky vstupného a nájemného v krytém a venkovním bazénu.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče u investičních akcí revitalizace bytového domu Jičínská 275 a vybudování chodníku a autobusových zastávek na ulici Císařská (Bocheta).

Rada města schválila vyhlášení veřejné zakázky na pořízení vozidla pro svoz komunálního odpadu (odpadkových košů) pro Technické služby města Nového Jičína.

Rada města rozhodla o zahájení projektového záměru Odvodnění Hücklových vil a podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Rada města rozhodla o dalším pokračování projektu PODNIKNI TO! zaměřený na podporu začínajících podnikatelů na území města.

Rada města rozhodla o bezplatném poskytnutí školního stravování v mateřských a základních školách pro ukrajinské děti a žáky, a osvobození od úhrady kurzovného účastníkům jazykového kurzu českého jazyka pro ukrajinské občany.

Rada města schválila udělení ocenění úspěšným sportovcům města Nový Jičín za rok 2020/2021.

Rada města schválila termín konání a téma Slavnosti města Nový Jičín v roce 2022.