Únorová schůze rady města

Dnes (16.2.2022) proběhla únorová schůze rady města. Přinášíme Vám aktuální informace.

Rada města schválila přijetí daru od společnosti Veolia Energie ČR, a.s. v celkové výši 100 000 Kč. Dar je určen na realizaci letního tábora pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a na pásmo koncertů a dalších kulturních akcí Novojičínské léto.

Rada města souhlasila s využitím volných prostor v objektu na ulici 28. října 4 a 6 prodejci a konání Novojičínských jarmarků v případě nepříznivé epidemiologických či klimatických podmínek.

Rada města schválila několik veřejných zakázek – revitalizace dvou bytových domů v místní části Loučka, vybudování chodníků a autobusových zastávek na ulici Císařská (Bocheta) a vybudování okružní křižovatky na ulici Gen. Hlaďo.

Rada města schválila výběr vítězného uchazeče u investiční akce Obnova školního hřiště u základní školy Dlouhá a Revitalizace střediska zeleně Technických služeb na ulici Palackého.

Rada města vyhlásila opakované nabídkové řízení na prodej objektů na ulici Beskydská 176 a lokality bývalého pivovaru na ulici U Jezu v místní části Žilina u Nového Jičína.

Rada města vzala na vědomí informaci společností provozujících zubní ordinace o odstoupení od záměru uzavřít dohodu o spolupráci při přípravě záměru vybudovat zubní kliniku v objektu na ulici 28. října 4 a 6.

Rada města vyhlásila nabídkové řízení na prodej pozemků určených k výstavbě rodinného domu v lokalitě Za Školou a na ulici Na Výsluní, oba v místní části Žilina u Nového Jičína.

Rada města schválila pronájem pozemku společnosti ČEZ a.s. za účelem vybudování a umístění dobíjecí stanice pro elektromobily. Tyto stanice budou umístěny na parkovišti vedle krytého bazénu na ulici Novosady.

Rada města schválila valorizaci nájemného u bytů a vybraných pozemků. Navýšení nájemného se netýká pronájmu nebytových prostor.